Homeopat MNHL Terje Wulfsberg

litt om metoden - samt bakgrunns og kontaktinformasjon

Hva er homeopati?

Fra og med mandag 20. april er jeg i full gang igjen. For timebestilling benytt helst e-post:  terje.wulfsberg@gmail.com, evnt. telefon: 55320050.

Homeopati er en behandlingmetode som har til hensikt å bedre ens livskvalitet og styrke ens helse på en naturlig måte. En blir ikke avhengig av å brukeNHL homeopatisk medisin kontinuerlig, men for en kortere eller lengre periode avhengig av ens utgangspunkt og hva personen som er under behandling, selv ønsker.

 

Hvilke helseproblemer oppsøkes jeg for?

Vanlige problemer er: Luftveissykdommer/infeksjoner, fordøyelsesplager, eksem og allergi, nakke og rygg problemer, psykiske lidelser som angst og depresjon, muskel og leddplager, kroniske smerter, hyppige infeksjoner/nedsatt immunforsvar, samt tretthet/lite energi.

Hvordan kan homeopati virke på alt dette?

Grunnen er at homeopati forbedrer hele personens helsetilstand og ikke kun behandler et symtpom eller en diagnose. Dette er altså helhetsbehandling.

Plager som har vart i mange år trenger desto lengre behandlingstid. En 'tommelfingerregel' er like mange måneder som plagene har vart i år. For eksempel 20 år - 20 måneder. En kan altså gradvis bli kvitt ens kroniske plager, og kureringsmetoden fungerer på samme måte som når et sår gror. Det sier gjerne seg selv, men det som organismen må ha hjelp til å kurere tar mye lengre tid enn det naturen selv klarer, som for eksempel når et sår gror eller en influensa forsvinner fra kroppen. Mine erfaringer etter å ha praktisert denne metoden nå i 38 år er at hvis en følger opp behandlingen over tid, blir resultatet vanligvis gradvis bedre og bedre. Helsen kan styrkes på alle nivåer; mentalt(hukommelse, konsentrasjon), emosjonelt/følelsesmessig(irritabilitet angst, depresjon), immunforsvaret blir sterkere samt at ens ulike fysiske plager bedres. Noe de aller fleste forteller er at de får mer energi og overskudd, samt bedre søvn. Hele hensikten med metoden er å kvitte personen med de begrensninger som hindrer en i å fungere, fysisk så vel som psykisk. De fleste merker stor fremgang i løpet av 1-3 mnd.

Hvordan skjer kureringen?

Grunnlaget for homeopatisk behandling av kroniske plager er en førstegangskonsultasjon på 90 minutter. Så lang tid ser ut til å være påkrevd uansett homeopatens erfaring. Hensikten med intervjuet er å samle inn detaljert informasjon om personens helsetilstand for så å analysere denne(her brukes et avansert dataprogram). Deretter skreddersyes et behandlingsopplegg når det gjelder dosering og bruk av den homeopatiske medisinen som passer i det enkelte tilfelle. En får altså ett middel - en medisin om gangen, ikke to eller flere.

Hvordan er så gangen i behandlingen?

Etter den første konsultasjonen blir en satt opp på en kontrolltime etter ca. 4 uker. Avhengig av virkningen og hva en selv ønsker videre, blir en deretter satt opp på en ny time ca. 8 uker etter denne.

Priser

Førstegangskonsultasjon på 1,5 time: kr. 950.

Oppfølgingstime 45-60 min. kr. 600 -700.

Kort informasjonsvideo om homeopati

Infovideo

Potensert medisin

pilleglassUtganspunktet for homeopatiske medisiner er emner fra mineralriket og planteriket. De gjennomgår en prosess av trinnvis risting og fortynning som kalles potensering. Fremstillingen skjer på egne fabrikker, og slike finnes blant annet i Sverige, England og Tyskland. Homeopatisk medisin selges kun gjennom apotek.

 

Hahnemann

Homepatiens grunnlegger
C.F.S. Hahnemann(1755-1843)


Her finner du svar på spørsmål som: kan jeg bruke legemedisin samtidig som homeopatisk medisin?, hvordan er det med behandling av barn? etc.