Homeopat MNHL Terje Wulfsberg

litt om metoden - samt bakgrunns og kontaktinformasjon

Hva er tinnitus                    softlaserbehandling?

Til interesserte. Fra og med februar 2019, vil det kun bli gitt en prøvebehandling og info om kjøp av eget apparat til hjemmebruk.

Denne spesielle form for terapeutisk laserbehandling har ingenting med homeopati å gjøre, men er et eget behandlingstilbud for personer som lider av nedsatt hørsel, tinnitus(øresus) og hyperacusis (overfølsomhet for lyd), særlig i de tilfeller hvor dette problemet har oppstått etter at en har vært utsatt for høy lyd/støy. Personer som lider av Morbus meniere, svimmelhet, nedsatt hørsel og balanseproblemer har vanligvis også god nytte av denne spesielle type av terapeutisk laserbehandling. Den har ingenting med kirurgisk laser å gjøre som brukes ved operasjoner. 

Prinsippet er at hørselscellene i det indre øret stimuleres til å fungere normalt ved hjelp av store doser laserlys med bestemte frekvenser, henholdsvis 650nm og 808nm. Behandlingsopplegget baserer seg på erfaringer gjort av Dr. med. Lutz Wilden, verdens fremste pioner når det gjelder denne type behandling.

Hensikten er altså å tilføre så mye energi at hørselscellene igjen fungerer normalt(slik de engang gjorde).

Bilde som viser prinsippet for metoden. For større versjon, klikk på bildet

Behandlingen som varer ca. 30-40 min, utføres mens personen sitter med laserlys rettet både mot øregangen og området bak øret. Se bilder.

En behandler begge ører samtidig med med to ulike frekvenser( to laserdioder på hvert øre).

 

Erfaringer

Raskest resultat oppnås med de som ikke har utsatt ørene sine for høy lyd over lenge tidsrom og kommer til behandling kort tid(uker, måneder) etter at problemet oppstod. Erfaring viser at overfølsomhet for lyd(hyperacusis), forsvinner raskere enn øresus. Hele hensikten med behandlingen er å normalisere hørselscellene i det indre øret sin funksjon. Dette er spesialiserte celler som har til oppgave å overføre lyd til hjernen og som har stor evne til å kunne regenereres og repareres ved hjelp av laserlys, men denne prosessen tar som sagt tid. Forsøk viser at omtrent alle som gjennomgår denne form for laserbehandling, får bedre hørsel.

NB! Dersom du har blitt utsatt for mye stråling fra elektromagnetiske felt, kan det gi symptomer som ringing og dottfølelse i ørene. Du kan da få homeopatisk behandling for dette, men må i så fall også sørge for at unngå denne belastningen i så stor grad som mulig. I slike tilfeller vil ikke laserbehandling for tinnitus ha noen effekt.         Se denne artikkelen.

En video som forklarer litt om behandlingen:

Sitat fra musikeren Hansi Cross som er blitt omtrent 100 % kurert for sin kraftige øresus med denne form for laserbehandling: "Jeg tror det er viktig for folk å vite at det kan ta ganske lang tid før en merker veldig stor bedring. Altfor mange avslutter behandlingen etter 2-3 måneder hvis de ikke er blitt kjempebra".

Behandlingsopplegg

Den første konsultasjonen som tar ca. 1 time, består av to deler: 1. Gjennomgang av forhåndsutfylt evalueringsskjema. Dette gir grunnlag for hvordan behandlingen skal legges opp for den enkelte. 2. Første behandling. I utgangspunktet er opplegget 45 min teraputisk laserbehandling pr. dag i 3 dager, men har en hatt problemet i kort tid /og eller viser tegn på å være spesielt sensitiv for virkning av terapeutisk laser, kortes dette ned til en eller 2 behandlinger av kortere varighet.

Fremgangsmåter

1. Hyppig behandling med lavdose i form av egenbehandling med et spesielt apparat beregnet for dette. 

2. Intensiv høydose daglig i flere dager, og så en lengre pause (1-3 mnd), evnt. lengre ( jfr. behandlingsopplegg).

3. Høydose 1-2 x pr uke over flere uker.

En kombinasjon egenbehandling og høydose. Dette ser ut til å være den beste fremgangsmåten for de som både er sterkt plaget og har hatt probemet lenge (i mange år).

Behandlingsforløp

Hos personer som har hatt problemet lenge og/eller har vært utsatt for mye støy, vil øresusen etter hvert som en har tatt endel behandlinger, begynne å merkes på en annen måte.                                                           VIKTIG! Støyskade starter nesten alltid med nedsatt hørsel i det høyere frekvensområdet (over 4000hz) og ved gjentatt påvirkning av høy lyd kan dette så utvikle seg videre til og å omfatte øresus. Når hørselscellene aktiveres vha laserbehandling, vekkes de skadde hørselscellene i det høyere frekvensområdet ’til live’. De er ikke døde, men har ligget i ”dvale” og vil i første fase før hørselen normaliseres og øresusen forsvinner, begynne å produsere lyd. Dette er grunnen til at øresusen som regel blir mer høyfrekvent i kortere perioder under behandlingen. Øresusen ”skubbes altså oppover” og gjør seg mer gjeldende i det mest skadde frekvensområdet. Den vil da oppfattes som mer spiss og skarp, tynn eller flat, før den så gradvis avtar mer og mer. Den har altså egentlig ikke blitt kraftigere, noe en lett kan få inntrykk av, kun mer høyfrekvent. Dette etterfølges så alltid av en bedre periode. Vær oppmerksom på at bedringen starter med de lave frekvensene og at høyfrekvent tinnitus (som er mest vanlig), derfor tar lengre tid å kurere.

Hvor mange behandlinger trenger man?

Selv om enkelte opplever at øresusen begynner å endre seg og bli mindre plagsom straks en går i gang med behandlingen, er det viktig å være oppmerksom på at kureringsprosessen for de flestes vedkommende tar TID. Særlig gjelder dette hvis tilstanden har vart i mange år. En bør da supplere med et eget apparat beregnet til hjemmebehandling.

Priser

Første gang - ca. en time, kr. 500. Så kr. 400 pr. behandling. Moderasjon for studenter og minstepensjonister.

MERK: Denne laserbehandlingen benevnes som soft laserbehandling, terapeutisk laser, LLLT (Low Level Laser Treatment) og MLT (Medical Laser Treatment).

Noen forholdsregler

Vær oppmerksom på betydningen av å beskytte ørene mot støy og høye lyder – gjør det til en vane å bruke ørepropper/hørselvern! Særlig viktig er dette under behandlingsperioden.

Enkelte hevder at en alltid bør ha lyd rundt seg for å dempe øresusen. Tvert i mot er det slik at jo mer du oppsøker stillhet og sparer ørene dine for lyd, jo lettere er det for hørselscellene å kunne regenereres og jo bedre behandlingseffekt vil du kunne få.

Evalueringsskjema

Dersom du ønsker å gå i gang med denne behandlingen, ring da tlf. 55 32 00 60 for å avtale time, samt send en e-post til: terje.wulfsberg@gmail.com I emnefeltet: Softlaserbehandling. Du vil så få tilsendt et evalueringsskjema pr. e-post som du fyller ut og sende tilbake, samt et informasjonskriv. Hensikten med skjemaet er å tillpasse behandlingen best mulig til den enkelte.

Nyttig informasjon: 

Nye lovende laser apparat til hjemmebruk fra Tinnitol.
Det som og har mulighet for akupunkturbeh. anbefales.

Omfattende og svært informativ redegjørelse, av Dr. Lutz Wilden.

Pasienterfaringer

Save Your Ears! and A Few Remarks Regarding Tinnitus Retraining Therapy(TRT).         

The biological effect of light on the human body. Download PDF English version.

Forskningsresultater

How effective is laser therapy?

FAQ: http://www.laser.nu/lllt/Faq1.htm

Hansi Cross: "How I am curing tinnitus with low level laser treatment".