Homeopat MNHL Terje Wulfsberg

litt om metoden - samt bakgrunns og kontaktinformasjon

Helse problemer fra EM stråling

Innen homeopati har vi homeopatmedisiner som kan hjelpe for plager forårsaket av stråling fra elektriske og magnetiske felt. Det finnes også spesielle midler for mikrobølge stråling som fra smartmålere, mobiltelefoner, etc.
Jeg har dessuten diverse måleutstyr for både å kunne kartlegge og avhjelpe problemet.

Elektromagnetisk stråling finnes i fire former:

1. Lavfrekvent magnetisk

2. Lavfrekvent elektrisk

3. Høyfrekvent(mikrobølgestråling)

4. Skitten strøm

1 og 2 kommer fra el. apparat og ledninger i hjemmet. 3 er stråling fra mobiltelefon, basestasjoner, etc. 4 er høyfrekvent forurensning som både kommer via strømnettet og som produseres fra sparepærer, lysdimmere, mm. Se under.

PN kabelen til venste som legges inne i vegg, gir stråling nesten 2 m inn i rommet, mens PR kabel som legges utenpå veggen omtrent ikke gir stråling.


Elektrosmog

Elektrosmog er en samlebetegnelse for alle typer elektromagnetisk påvikning, det være seg trådløst nettverk(WI-Fi), mobilstråling, skitten strøm, samt de elektriske og magnetiske feltene som er rundt alle ledninger og elektriske apparat.

Symptomer fra EM stråling

De er som følger(en trenger ikke ha alle, kun noen).

Svie/brenning og kløe i huden. Kvalme. Ringing i ørene, trykk i hodet. Irritabilitet, dårlig konsentrasjon og hukommelse. Hjertebank, Svimmelhet. Ledd og muskelsmerter i form av kramper og verk. Ekstrem tretthet. Søvnforstyrrelser. Depresjon, uro. Nedsatt immunforsvar. Syn som påfallende raskt blir dårligere.

Foredrag om EMF sensitivitet

Dr Erica Mallery-Blythe: British Society of Ecological Medicine (BSEM - March 2014) from Lakesideman on Vimeo.

 

Måleapparat

Dette apparatet måler alle de tre første typer EM stråling. Både denne og de Tecta måleren kan leies etter avtale.
Ta kontakt på e-post: terje.wulfsberg(at)gmail.com

 

Skitten strøm (DE)

Min erfaring er at dersom en er el. følsom, vil en reagere spesielt kraftig på skitten strøm. Problemet kan løses ved 1. Identifisere kilden(e) ved måling. 2. Eliminere dem( hvis mulig).
3. Filtrere.  

Dette har for øvrig stor betydning for alle. DE er  høyfrekvent støy som produseres av vanlige el. apparater vi alle bruker og som dessuten kommer  inn i huset/leiligheten via strømnettet. Vanlige kilder i huset er sparepærer, solpanel, varmepumper, dimmerbrytere, vifteovner og elektrisk verktøy.

Ute i strømnettet oppstår dette blant annet fordi mobilmaster og høyspentledninger er plassert nær hverandre. Signaler fra mobilmasten taes da opp i de elektriske ledningene og føres inn til abonnentene.

Bildet illustrerer hvordan disse høye frekvensene 'henger seg på' og forurenser strømmen vi bruker. Denne strålingen går ut i rommet og vandrer dessuten langs bakken. Vanlige nivå i hus og leiligheter særlig i byer og tettsteder, er fra 200- 800 millivolt. Ideelt sett bør dette nivået være under 50mv. I et hus i Sandviken i Bergen som nettopp ble målt, var nivået over 600 mv.

De tecta skitten strøm måler

Problemet kan avhjelpes ved å sette inn et spesielt filter i stikkontakten som fjerner denne støyen.

Bilder viser en av filtertypene som selges i Norge.

Mer informasjon

http://felo.no
Foreningen for el. følsomme.

Folkets strålevern

http://createhealthyhomes.com

Powerwatch

Artikkel om skitten strøm(Norsk)

Oversikt over alle mobilsendere og basestasjoner i Norge.

En oversikt over basestasjoner for mobil i Bergen sentrum. Klikk på bildet. Du kommer garantert til å bli forbauset!